Termeni si conditii


 

Prezentele Condiţii Generale („Condiţiile Generale”) definesc termenii şi condiţiile de utilizare a paginii web a S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L. de către dumneavoastră, în calitate de utilizator.

Accesarea şi utilizarea paginii web a S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L  implică acceptarea tacită a următoarelor Condiţii Generale:

1. Editorul paginii web

Pagina web www.consulting4you.ro („Pagina Web”) este editată de:

SC CONSULTING 4 YOU SRL

Toplita, str. 1 Decembrie 1918, nr 85(163), HARGHITA
E-Mail: office@consulting4you.ro

Telefon: 0744236883
Pagina web se publică și la adresa:

http://www.consulting4you.ro

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice colectare și prelucrare de date cu caracter personal de către S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L  prin intermediul Paginii Web respectă cu strictețe prevederile Politicii de Securitate a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Completarea oricăror formulare generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web implică obligatia dumneavoastră de a furniza date şi informatii complete, exacte, actuale şi reale. Furnizarea de către dumneavoastră a oricăror date şi informaţii false este interzisă, iar răspunderea în acest caz vă revine în exclusivitate.

Prin completarea formularelor generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web, declaraţi că vă exprimaţi în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie colectate de S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L, urmând a fi prelucrate de operator cu respectarea condiţiilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Prin completarea unor asemenea formulare, vă puteţi exprima acordul de a primi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail.  În cazul în care nu doriţi să primiţi oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing prin e-mail, vă rugăm să trimiteţi un mesaj cu textul „Dezabonare” la adresa office@consulting4you.ro.
Furnizarea oricăror date cu caracter personal prin completarea formularelor menţionate anterior ori în orice alte moduri ar deveni disponibile prin actualizarea Paginii Web implică dobândirea calităţii de persoană vizată, în accepţiunea Legii nr. 677/2001.

3.Utilizarea cookies

Pagina Web a S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L folosește cookies. De asemenea, anumite pagini web aflate în legătură cu Pagina S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L utilizează cookies fără ca noi să vă putem avertiza în legătură cu acest aspect. 

Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente prin care dumneavoastră accesaţi Pagina Web. Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată. 

Pagina Web folosește cookies pentru diferențierea utilizatorilor fără a stoca informații personale identificabile, în scopul îmbunătățirii navigării pe site.

Cele mai multe browsere sunt setate în așa fel încât să accepte cookies în mod automat. Aveți totuși posibilitatea de a dezactiva salvarea cookies sau de a seta browser-ul utilizat de către dumneavoastră în așa fel încât cookies să fie salvate numai pe durata conexiunii respective la internet. Dezactivarea și refuzul de a primi cookies pot face anumite secțiuni / pagini impracticabile sau dificil de vizitat și folosit (de exemplu: completarea online a formularelor generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web).

4. Accesul la Pagina Web

Fiecare accesare a Paginii se salvează într-un fișier de protocol. În fișierul de protocol se salvează și următoarele date pe o perioadă maximă de 3 luni:

·         Adresa IP;

·         Numele fișierului accesat;

·         Data și ora accesării;

·         Cantitatea de date transferată;

·         Notificarea referitoare la succesul accesării.

Datele salvate sunt evaluate numai în scopul optimizării funcţionalităţii Paginii Web.

5. Link-uri către alte pagini web

Pagina Web conține link-uri, legături sau trimiteri către alte pagini web considerate de S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L utile în legătură cu conţinutul Paginii Web şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L. În cazul utilizării unor asemenea link-uri, legături sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare aplicabile pentru respectivele pagini web. Pentru evitarea oricăror dubii, S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L nu garantează în niciun mod pentru exactitatea sau actualizarea informaţiilor prezentate pe paginile web la care se face trimitere pe Pagina Web.

6. Interdicția creării de link-uri

Crearea de link-uri către Pagina Web este permisă numai cu acordul nostru explicit, aceasta fiind interzisă în rest.

7. Spam

S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L nu utilizează mesaje spam, prin trimiterea de mesaje electronice nesolicitate, de natură comercială, unui destinatar cu care nu s-a avut nicio corespondenţă anterioară sau care a cerut să nu îi mai fie trimise astfel de mesaje electronice. Numai la solicitarea dumneavoastră, S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L poate trimite prin e-mail informaţii comerciale, asigurându-vă posibilitatea de a opta pentru a nu mai primi astfel de mesaje electronice.

8. Utilizarea formularelor generate sau descărcate prin intermediul Paginii Web

Pentru evitarea oricăror dubii, înscrierea în vederea postarii de diverse materiale pe Pagina Web este supusă în mod obligatoriu unei aprobări prealabile, în urma analizării îndeplinirii condiţiilor de postare de către dumneavoastră. 

9. Neangajarea răspunderii

Conţinutul informaţiilor se referă, în principal, la descrierea activităţilor S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L. 
S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte, pentru remedierea oricăror eventuale erori şi pentru permanenta actualizare a conţinutului tuturor informaţiilor disponibile prin intermediul Paginii Web.

Totodată, S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L depune toate eforturile pentru a se asigura că materialele disponibile pe Pagina Web nu au potentialul de a genera pericole informatice, prin utilizarea de tehnologii antivirus avansate. Este indicat pentru utilizatori să folosească un soft antivirus la accesarea sau descărcarea oricăror materiale de pe Pagina Web. S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L nu îşi asumă responsabilitatea pentru pierderi, daune sau distrugeri cauzate datelor sau dispozitivelor dumneavoastră survenite în urma accesării sau descărcării materialelor disponibile prin intermediul Paginii Web. 

Pentru evitarea oricăror dubii, S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L nu poate fi obligată la suportarea prejudiciilor directe sau indirecte, previzibile sau imprevizibile, care ar putea fi suferite în orice mod prin utilizarea Paginii Web. Astfel, S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L nu garantează în niciun mod pentru:

·         întreruperi sau dificultăţi întâmpinate în timpul utilizării Paginii Web;

·         perturbarea în orice mod a funcţionării oricăror sisteme prin utilizarea Paginii Web;

·         transmiterea oricăror programe sau componente care ar putea dăuna utilizatorilor, inclusiv de tipul viruşilor informatici.

 

10. Drepturile asupra conţinutului Paginii Web

S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L îşi rezervă dreptul de a modifica/ revizui conţinutul şi/ sau structura Paginii Web în orice moment şi fără nicio informare prealabilă.

Conţinutul Paginii Web (cuprinzând toate componentele sale perceptibile, inclusiv, dar fără a se limita la text, imagini, înregistrări video/ audio, aplicaţii) intră sub incidenţa dispoziţiilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituind obiect al protecţiei reglementate de aceste dispoziţii, toate drepturile fiind rezervate, fără ca nicio altă notificare sau informare să fie necesară în acest sens. Pagina Web poate conţine imagini protejate de dreptul de autor aparţinând altor furnizori.

Orice reproducere, afişare, distribuire, difuzare, transmitere, publicare, comercializare, includere în materiale derivate, modificare sau utilizare a conţinutului Paginii Web în orice scop şi prin utilizarea oricăror mijloace este strict interzisă, cu excepţia descărcării pentru uzul personal a informaţiilor publicate pe Pagina Web sau a cazului în care S.C CONSULTING 4 YOU S.R.L îşi dă acordul prealabil, în formă scrisă.

 

11.Google Analytics

Prezenta pagină web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. ("Google"). Google Analytics folosește așa numitele ”Cookies”, date în format text, care sunt salvate pe calculatoarele utilizatorilor și care permit în sine o analiză a paginii web. Informațiile obținute prin Cookie în legătură cu folosirea acestei pagini web de către utilizatori se transmit și se stochează de regulă pe un server al Google localizat în SUA.

Pe aceasta pagina web a fost activată anonimizarea IP, astfel încât adresa IP a utilizatorilor Google să fie scurtată în prealabil pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, sau în alte state contractante ale Tratatului privind Spațiul Economic European (”SEE”).

Adresa IP completă se va transmite către un server Google localizat în SUA numai în cazuri excepționale, pentru a putea fi scurtată la destinație.

Folosind Cookies vă exprimați acordul colectării și transferului datelor dumneavoastră de trafic către serverele Google localizate în SUA în vederea stocării și prelucrării de către Google a datelor dumneavoastră de trafic.

Google va folosi informațiile colectate și le va pune la dispoziția operatorului acestei pagini web, în vederea evaluării paginii web, pentru a genera rapoarte despre activitatea paginii web și pentru a presta operatorului paginii web alte servicii legate de utilizarea paginii web și a folosirii internetului. Google nu va lega în niciun caz adresa dumneavoastră IP trimisă prin Google Analytics, sau date asociate contului dumneavoastră Google de alte date personale deținute de Google. În cazul în care nu doriți colectarea datelor dumneavoastră de trafic, veți putea împiedica stocarea Cookies prin activarea unei setări din browser-ul dumneavoastră de internet.

Vă informăm că, în astfel de caz, nu veți putea folosi în mod complet toate funcționalitățile acestei pagini web. De asemenea, puteți împiedica colectarea și prelucrarea de către Google a datelor dumneavoastră personale (inclusiv a adresei dumneavoastră IP) generate prin intermediul Cookie și care se referă la utilizarea paginii web de către dumneavoastră, prin descărcarea și instalarea următoarei extensii de tip plug-in pentru browser-ul de internet folosit de dumneavoastră, disponibil în următorul link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Vă rugăm să aveți în vedere că folosirea acestei extensii de tip plug-in este limitată la respectivul browser de internet, precum și la respectivul calculator, și nu trebuie dezactivată după instalare și nici dezinstalată pentru a menține funcționalitatea Google Analytics dezactivată. Politica de protecție a datelor a Google poate fi consultată la adresa http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/

 

 

12. Dispoziţii finale

Prezentele Condiţii Generale sunt guvernate de şi urmează a fi interpretate în conformitate cu legea română.
Condiţiile Generale pot fi în mod periodic modificate sau actualizate, iar orice astfel de modificare sau actualizare va fi publicată pe Pagina Web.

Pe parcursul dezvoltării şi actualizării Paginii Web și implementării unor tehnologii noi poate deveni necesară revizuirea prezentelor Condiţii Generale, recomandându-vă în acest sens verificarea periodică a Paginii Web cu privire la eventuale modificări.

13. Contact:

Pentru întrebări referitoare la Pagina Web vă rugăm să vă adresați:

Rodica Pop
Topliţa, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 163, Jud Harghita, 535700
Telefon: 0744236883
E-Mail: rodica.pop@consulting4you.ro

Toplita, 2018

 

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe
Acest site foloseste Cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre Termeni si conditii, Politica GDPR

Sunt de acord