Acte necesare pt. ctr. de vanzare-cumparare


Etapele obtinerii actelor necesare intocmirii unui contract de vanzare cumparare.
Pentru intocmirea contractului de vanzare la Notariat aveti nevoie de urmatoarele acte:
    - ACT DE PROPRIETATE
    - CERTIFICAT FISCAL (eliberat de Primarie Directia Taxe si Impozite )
    - EXTRAS DE CARTE FUNCIARA (eliberat de Judecatorie / Birou carte funciara)
    - ADEVERINTA DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI (LOCATARI)

ACTE DE PROPRIETATE IMOBILE (teren + constructii)

    1. Contract de vanzare cumparare sau donatie, autentificare prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si consructia.
    2. Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.
    3. Contract de vanzare cumparare sau donatie autentificate prin notariat, prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire si certificat de urbanism, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie.
    4. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

ACTE DE PROPRIETATE PENTRU TERENURI

    1. Contract de vanzare cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.
    2. Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.
    3. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.
    4. Titlu de proprietate, eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor. Aceste titluri de proprietate s-au eliberat proprietarilor carora li s-a reconstituit sau constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor, in baza Legii fondului funciar nr. 18 / 1991.

CERTIFICATUL FISCAL - Certificatul fiscal atesta faptul ca proprietarul figureaza pe rolul administratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vandut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat. Acesta se elibereaza de catre Primarie Directia Taxe si Impozite

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA - Extrasul de carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului:
    1. descrierea imobilului;
    2. numele si prenumele proprietarilor;
    3. actele in baza carora acestia au dobandit proprietatea
    4. sarcinile bunului: ipoteci, comandamente, interdictii de instrainare, privilegii etc.

Extrasul de carte funciara se elibereaza catre de Judecatorie in baza actelor de proprietate care au fost intabulate in Cartea Funciara a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie sa va adresati biroului Notarial unde se va semna contractul de vanzare cumparare si unde trebuie sa depuneti :
    - dovada intabularii imobilului;
    - copie act de proprietate;
    - copie act identitate proprietar (proprietari);
    - cerere tip;
Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe
Acest site foloseste Cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre Termeni si conditii, Politica GDPR

Sunt de acord