Impozitul pe cladiri


IMPOZITUL PE CLADIRI este anual si se datoreaza pentru cladirile aflate in proprietate, indiferent de locul unde sunt situate si de destinatia acestora.Impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii, in mediul urban, determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr.1 la Ordonanta.
Valoarea impozabila se determina in functie de suprafata ocupata de constructie,de existenta instalatiilor (conditii cumulative),de anul de constructie, de rangul localitatii (Municipiul Bucuresti are rang O),de zona din cadrul localitatii.
Contribuabilii care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta si nu sunt inchiriate ca atare, in afara celei de domiciliu, datoreaza pentru acestea un impozit majorat, in conditiile art.5,cu: 15% pentru prima locuinta, 50% pentru a doua locuinta, 75% pentru a treia locuinta si 100% pentru a patra locuinta si urmatoarele.
Impozitul pe cladiri se stabileste pe baza declaratiei de impunere depuse de contribuabil si se plateste trimestrial in patru rate egale,astfel:
    -15 Martie
    -15 Iunie
    -15 Septembrie
    -15 Noiembrie.

Pentru neplata in termenele legale, prevezute mai sus, se calculeaza dobanzi (majorari) de intarziere de 0.06% pentru fiecare zi de intarziere calendaristica,in conformitate cu H.G.nr.1513/2002, si penalitati de intarziere de 0.5% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, conform prevederilor O.G.nr.26/2001.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pe intregul an, pana la 15 Martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita printr-o hotarare a consiliului local.

In conformitate cu prevederile O.G.nr.36/2002 sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale urmatoarele categorii de persoane:
-veteranii de razboi sunt scutiti de plata impozitului pe cladire si teren numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliusi sunt scutiti de celelalte taxe reglementate prin Ordonanta; persoanele prevezute la art.1 din Decretul lege nr.118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in O.G. nr.105/1999, aprobata si modificata prin Legea nr.189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare sunt scutite de plata impozitului pe cladire si a impozitului pe teren aferente numai locuintei situate la adresa de domiciliu, precum si de celelalte taxe prevazute in Ordonanta;
-vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi sunt scutite de impozitul pe cladire si impozitul pe teren aferente numai locuintei in care domiciliaza si de taxa hoteliera; persoanele prevazute in Legea nr.42/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, se scutesc,in conditiile art.10, alin.1, lit.K, de plata impozitelor pe cladire si teren aferente locuintei de domiciliu si de taxa asupra mijloacelor de transport pentru
autoturisme tip hycomat si mototricicluri.

Ai nevoie de ajutor? Ne puteti contacta pe
Acest site foloseste Cookies pentru a imbunatati experienta navigarii si a oferi servicii mai usor de utilizat.
Informatii detaliate despre Termeni si conditii, Politica GDPR

Sunt de acord