STRINDBERG – Arta succesului înseamn? s? tr?ie?ti visând frumos

 

Unul din cei mai reputa?i dramaturgi, fotografi ?i alchimi?ti suedezi ai epocii romantice, August Strindberg, obi?nuia s? zic?, atunci când era întrebat privitor la succesul crea?iilor sale, faptul c? totul se leag? de m?iestria cu care ?tii s? visezi. „Visez, deci exist” men?iona, nu o dat?, celebrul alchimist. Altfel spus, cine viseaz? ?i crede în visele sale frumoase va cunoa?te inevitabil gloria, acolo sus pe culmi… C?ci, pân? la urm?, dep??irea limitelor se face prin visare, iar primul pas spre reu?ite notabile const? în echilibrul dintre visare ?i pragmatism.

IMG_5185_edited-2

Alchimia succesului, deja specific? numelui Strindberg, pare c? a f?cut un arc peste timp. Din Europa de Nord ?i pân? în Transilvania, calea nu este atât de lung?, mai ales dac? e vorba de calitate, rafinament ?i prestigiu. De data aceasta nu ne delect?m nici cu dramaturgie, nici cu fotografie, cât mai ales cu un pragmatism care a f?cut din Brandul ardelean Strindberg un exemplu al excelen?ei în domeniul produc?iei confec?iilor de îmbr?c?minte. Filosofia omului din spatele afacerii, Dan Cotfas, este aceea potrivit c?reia vânzarea se realizeaz? ca urmare a desf??ur?rii unui proces psihologic ce const? în realitatea c? românul, ca ?i client, nu ia decizia de cump?rare pe cont propriu, adic? a v?zut, i-a pl?cut, în consecin?? a ?i achizi?ionat.

Demersul în sine se petrece mai degrab? atunci când cump?ratorul autohton vede deja produsul la altcineva, este încântat de ceea ce descoper?, prin urmare constat? c? dore?te ?i el s? îl aib?. Abia dup? acest „click mental” se încheag? hot?rârea de achizi?ionare. ?i nu este de mirare c? tenta?ia de a cump?ra produse de la Strindberg este una aproape irezistibil?. Tradi?ia ?i performan?a î?i spune întotdeauna cuvântul. Strindberg este marc? înregistrat? a firmei Danico ce a fost înfiin?at? în anul 1992. Activitatea în domeniul produc?iei confec?iilor de îmbr?c?minte este o mo?tenire de familie început? tocmai din anul 1953.

GEACA-edit1

În decursul acestei perioade îndelungate, întreprinderea a acumulat o experien?? vast?, mai ales prin intermediul colabor?rilor cu cele mai prestigioase firme din domeniu pe plan mondial. Calit??ile ce au devenit veritabile valori care ghideaz? demersurile ac?ionarilor s?i trimit cu gândul la seriozitate, competen?? ?i onorare impecabil? a termenului de livrare. Sunt însu?iri care plaseaz? firma Danico într-o ipostaz? de invidiat, fiind, probabil, cea mai apreciat? firm? româneasc? produc?toare de îmbr?c?minte tehnic? sport. La cea de-a 11-a edi?ie a Festivalului Olimpic al Tineretului European, desfasurat? anul acesta la Bra?ov, cele 800 costume de schi, pe care renumita firm? le-a executat pentru comitetul de organiz?ri ?i voluntari, au devenit expresia unei reu?ite remarcabile.

IMG_5307

Performan?ele dobândite în timp au fost cele care au pledat conving?tor pentru conturarea Brandului Strindberg. Este deja de referin?? c? strategia de promovare a acestuia nu const? în campanii costisitoare, cât mai ales în recomand?ri f?cute pe baza excelen?ei în sfera calit??ii. Întrebat unde anume vede brandul peste 5 ani, Dan Cotfas a r?spuns ferm: „Departe, foarte departe!” Acest deziderat ar putea fi localizat, într-o prim? faz? în Germania, la München, acolo unde se organizeaz? ISPO cel mai mare târg din domeniul confec?iilor sport. Sunt, astfel, ?anse foarte mari s? vedem c? un brand ardelean dobânde?te respectul mondial pentru reu?ita colec?iilor sale. Dan Cotfas crede într-un vis frumos, ceea ce înseamn? c? alchimia succesului Strindberg este din nou aproape de des?vâr?ire…

Pentru mai multe detalii despre Strindberg dati click aici.

Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies


Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>