Strandul Urmanczy

3

Reprezint? o veritabil? pagin? de istorie a c?rei frumuse?e se poate admira ?i ast?zi… În momentul în care te gânde?ti la ?trandul Urmánczy din Topli?a nu ai cum s? nu ai în vedere bog??ia natural? a unui loc unde vii pentru a te sim?i bine ?i pentru a te reg?si pe tine însu?i în momente de maxim? relaxare. B?ile ora?ului au un trecut bogat, astfel c?, de apele mezotermale existente aici, s-a putut bucura, cu secole în urm?, chiar ?i Voievodul Transilvaniei, Rakóczi György (la mijlocul veacului al XVII-lea).

În epoca romantic?, dou? b?i func?ionau deja în proprietatea familiilor Bánffy si Urmánczy, plasate fiind de o parte ?i de cealalt? a Mure?ului. ?trandul Bánffy se g?sea pe terasa înalt? de pe malul stâng al râului, iar ?trandul Urmánczy pe cel drept, având un parc mare de 15 mii de metri p?tra?i ce ajungea aproape de centrul ora?ului. Construc?ia lor, în stilul elve?ian caracteristic sta?iunilor de pe teritoriul Monarhiei, seam?n? cu ceea ce s-a construit la Borsec ?i Sovata. Al?turi de b?i, aleile îngrijite ?i parcul, ce se învecina cu strada principal? din Topli?a, d?deau o atmosfer? deosebit? localit??ii în sine.

Cu mult timp în urm?, în apropierea ?trandului Urmánczy se putea g?si ?i o baie tradi?ional? evreiasc? (mikve) ce dispunea de un bazin mai mic cu mai multe c?zi. Ulterior, ?trandul Urmánczy a intrat în proprietatea familiei al c?rei nume îl poart? înc? din jurul anului 1870, moment în care a fost cump?rat de la famila Laz?r din Ditr?u. În 1835 a fost construit ?i un vestiar cu patru înc?peri, iar dup? inunda?ia survenit? în anul 1932, complexul a fost reconstruit cu bazine plasate în locul în care se v?d ?i ast?zi. Pe lâng? acestea s-au amenajat dou? plaje, una cu iarb?, respectiv una cu nisip.

În anul 1948, b?ile au fost na?ionalizate de c?tre regimul comunist, iar peste numai 16 ani, construc?ia din lemn a fost înlocuit? cu o cl?dire care s-a p?strat pân? ast?zi. Bazinele în sine au fost ?i ele modernizate, ridicându-se, în timp, pere?ii din beton. Pentru o perioad? relativ scurt? de vreme, la ?trandul Urmánczy, s-a putut înota inclusiv ?i pe timp de iarn?, întrucât bazinul cel mic a fost acoperit. În anii ’70, parcul din jurul piscinei a fost distrus, iar în locul s?u a fost edificat Cartierul Izvoarelor, laolalt? cu câteva case. Abia în prim?vara anului 2008, ?trandul a fost retrocedat mostenitorilor familei Urmánczy, din p?cate îns? într-o stare avansat? de degradare. El a fost renovat rapid, fiind deschis publicului la sfâr?itul lunii iunie din acela?i an.

3 (1)

Investi?ia a meritat ?i s-a dovedit a fi un mare succes, mai ales în condi?iile în care num?rul turi?tilor a ajuns s? reaminteasc? de vremurile sale de glorie de alt? dat? (în anul 1986, num?rul celor veni?i la relaxare s-a ridicat la 17.000). Actualmente, ?trandul ofer? vizitatorilor s?i ap? termal? de 26-27 de grade, iar piscina, de m?rime olimpic? (50×20 m), este cea mai mare din zon?. Pentru cei care vor doar s? se relaxeze s-a amenajat ?i un bazin mai mic de agrement-tratament cu o adâncime de 1,40 m. Din luna august 2011, copiii se pot bucura de dou? piscine noi: una semicircular? pentru bebelu?i ?i una mai adânc?, pentru copiii mai mari de 3 ani. Tot lor li s-a amenajat ?i un teren de joac? cu groap? de nisip, balansoar ?i leag?ne.

Pentru a servi delicatese, ?trandul Urmánczy a pus la dispozi?ia vizitatorilor o teras? unde, pe lâng? bere ?i mici, se pot servi diferite gr?taruri, cockteil-uri, limonad?, shake-uri, cu alte cuvinte tot ceea ce trebuie pentru ca lumea s? se simt? aici realmente bine.

În alt? ordine de idei, apa b?ii Urmánczy are calit??i curative bine cunoscute, temperatura moderat? f?când-o potrivit? ?i pentru cei ce sufer? de boli cardiace ?i vasculare. Apa bazinelor se schimb? constant, o parte izvorând din micile izvoare aflate sub pietrele rotunde din partea de jos. Proprieta?ile chimice ale apei sunt asem?n?toare cu cele din b?ile Rudas ?i Gellért existente în Budapesta.

Exper?ii în domeniu în urma cercet?rilor realizate de profesorul Löbisch din Innsbruck în 1882 au accentuat din nou calitatea curativ? deosebit? a apelor din b?ile Urmánczy, recomandând folosirea ei pentru tratarea afec?iunilor stomacale, intestinale ?i ale c?ilor respiratorii. De asemenea, un efect la fel de benefic îl are ?i pentru boli precum: anemie, neurastenie sau stres, bolile organelor genitale feminine, reumatism, gut?, r?ni, dureri osoase, hipertranspira?ie, semipareze sau neuralgii.

5

Acum mult timp în urm?, s-a spus, pe bun? dreptate, c? apa este dimensiunea ecologic? fundamental? a existen?ei. Oferta curativ? ?i de relaxare a ?trandului Urmánczy ne face s? realiz?m mai bine acest mare adev?r, dar ?i cât de boga?i suntem, de fapt, gra?ie comorilor naturale de care dispunem ?i de care trebuie s? avem mare grij? în viitor. Iar dac? medit?m inclusiv la investi?ia generoas? a celor care au repus în circula?ie acest loc minunat pentru recreere, r?mânem cu convingerea c?, la Topli?a, exist?, într-adev?r, foarte buni antreprenori care pot preda, oricând, arta succesului în business-ul ardelean de performan??…

Pentru mai multe detalii despre Strandul Urmanczy dati click aici
Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies

Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>