Krasztel & Asociatii – Articole din piele naturala exclusiv!

Încredere, Dedicare, Flexibilitate, Deschidere, Calitate Româneasc? de prim? clas?… Sunt doar câteva din virtu?ile l?udabile care onoreaz? Atelierul Krasztel&Asocia?ii de pe Str. ?tefan cel Mare nr. 70 din Topli?a.

2008-01

 

Este locul unde clien?i fideli trec ?i azi un prag ospitalier pentru a cump?ra, în cantitatea ?i culoarea dorit?, produse confec?ionate doar din piele natural?. În plin secol al vitezei ?i al globaliz?rii, sub cupola unei societ??i de consum care creaz? bunuri pe banda rulant? ce adesea se dovedesc a fi contraf?cute ?i, implicit, de calitate îndoielnic?, afacerea Atelierului Krasztel este o pledoarie gr?itoare vis-à-vis de faptul c?, la noi, mai exist? antreprenori foarte serio?i care ?in la valoare ?i la idealul constructiv de a promova produsele române?ti cât mai departe posibil.

cartusiere

Cu siguran?? c? aceasta nu e u?or de multe ori, dar cei care reu?esc devin repere la care lumea se raporteaz? cu devotament ?i mult? încredere. Ileana Krasztel este deja un asemenea reper, iar filosofia ei de succes te motiveaz?, în cel mai concludent mod posibil, s? încerci mereu s? te autodep??e?ti, evoluând prin acceptare de noi ?i noi provoc?ri: „Nu spunem NU la nicio provocare nou?, iar clien?ii no?tri sunt trata?i egal, f?r? a face nicio diferen?iere între comand?, cantitate, produse ?i calitate. Misiunea noastr? este s? devenim prima alegere pentru partenerii no?tri, pe categoriile pe care ne-am specializat, ?i s? venim în întâmpinarea nevoilor ?i a?tept?rilor tuturor clien?ilor cu o ofert? avantajoas?” – men?ioneaz?, cu convingere, deja foarte cunoscuta antreprenoare topli?ean?.

port_glont

În anul 1992, atunci când, având deja experien?? în domeniul confec?ion?rii de produse de marochin?rie ?i înc?l??minte, a decis s? activeze pe cont propriu. Dup? un deceniu ?i mai bine, Ileana Krasztel a pus bazele propriei firme, iar dup? doi ani, bazându-se pe un proiect cu finan?are guvernamental?, a fost în m?sur? s? reabiliteze ?i s? modernizeze propriul ei atelier de produc?ie. A continuat cu realizarea de serii scurte de înc?l??minte pentru femei ?i copii, respectiv cu po?ete unicat. În paralel s-a axat ?i pe o colaborare cu un partener din Germania, sco?ând pe pia?? doar produse de piele care onoreaz? ?i azi blazonul Casei Krasztel&Asocia?ii. Altfel spus, compania î?i desf??oar? activitatea într-un cadru de produc?ie ce dispune de întreaga dotare necesar? pentru un proces tehnologic complet (croit, cusut, t?lpuit ?i finisat), utilizând ca materie prim? de baz? pielea natural? sau în combina?ie cu alte materiale: textile impermeabile (cordur?, textil mozaic), blana natural? sau sintetic?, t?lpi de cauciuc sau PU.

Model_R

Materiile prime ?i materialele sunt achizi?ionate atât de la furnizori interni, cât ?i de la furnizori externi, depinzând de cerin?ele de calitate ale fiec?rei categorii de produse: înc?l??minte din piele natural? pentru b?rba?i, înc?l??minte din piele natural? pentru copii, înc?l??minte pentru vân?tori, p?durari ?i pescari, înc?l??minte de lucru ?i de protec?ie (inclusiv cu bombeu de o?el), înc?l??minte pentru personal de paz? ?i protec?ie, jandarmi, echipament de vân?toare ?i pescuit (portarme, tolbe, rucsacuri, port glon?, cartu?iere, port cu?ite, port bricege), echipament pentru jandarmi, paz?, poli?ie (port pistol, la centur? sau cu ham, port bastoane , portcatu?e, portînc?rc?toare, portspray, portacte, centuri, etc.) alte articole de marochin?rie (gen?i dam?, serviete, portmonee, curele) gen?i pentru scule, pentru mecanici, electricieni.

LP1

 

În paralel cu aceasta, la fel ca mul?i al?i antreprenori din zon?, Ileana Krasztel a realizat, la rândul ei, poten?ialul turistic extraordinar al locului. Crede cu t?rie c? turismul reprezint? un domeniu propice pentru investi?ii, întrucât el ar presupune dezvoltarea ?i a celorlalte business-uri într-un mod asem?n?tor. Este optimist? cu privire la viitor, considerând c?, prin produse autohtone de mare calitate, România ar avea cel mai mult de câ?tigat. Ideea de business a Ilenei Krasztel este deja una câ?tig?toare, purtând „medalia simbol a pre?uirii” tuturor celor care aloc? un capital serios în oferta ei. Clien?ii actuali, dar ?i cei care îi vor veni pe parcurs, reprezint? garan?ia c?, întradev?r, Omul sfin?e?te locul… iar pentru cei care aleg s? investesc? în calitate ?i valoare viitorul începe… azi…f?r? doar ?i poate!

Pentru mai multe detalii despre Krasztel & Asociatii dati click aici
Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies

Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>