Centrul Medical Vitalmed

Prin curaj, ini?iativ?, devotament ?i pasiune fa?? de meseria care l-a consacrat, Dr. Marius Buiu este, pentru topli?eni, un veritabil deschiz?tor de drumuri în sfera activit??ii sale. Nu ?i-a ales o cale u?oar?, dar voca?ia l-a convins, de fiecare dat?, c? miracolele, înainte de a se petrece în exterior, trebuie s? prind? contur în tine însu?i.

DSCF4271
?i pân? s? se întâmple a?a ceva, e nevoie s? ?tii tu s? d?ruie?ti în folosul celor mul?i, c?ci numai astfel po?i s? treci cu succes pragul speran?ei. Dr. Buiu ?i so?ia au reu?it în aceast? tentativ? îndr?znea??, mai ales atunci când, dup? un efort sus?inut, au materializat o idee demn? de orice admira?ie. Este vorba despre primul centru medical privat din jude?ul Harghita ce a ?i fost inaugurat tocmai în Municipiul Topli?a. Dup? cum m?rturise?te ?i dr. Buiu, investi?ia se ridic? la câteva sute de mii de euro. Pentru ca proiectul „VitalMed” s? poat? prinde contur în realitate, întâi de toate, i-a fost consacrat? o cladire nou?, construit? special în acest sens, iar exper?ii care activeaz? aici ofer? servicii medicale ambulatorii de diagnosticare ?i tratament de cea mai bun? calitate.

DSCF4265
Clinica în sine dispune de cabinete medicale ?i s?li de tratament în urm?toarele specialit??i: cardiologie, chirurgie, dermatologie, endocrinologie, obstetric?-ginecologie, medicin? intern?, medicina muncii, neurologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, pediatrie, pneumologie, psihiatrie ?i urologie. Pentru fiecare dintre specialit??ile medicale mai sus men?ionate exist? câte unul sau doi medici, al?turi de care se afl? ?i zece cadre medicale medii. Pentru a diversifica oferta adresat? celor interesa?i de serviciile Centrului Medical VitalMed, Dr. Marius Buiu ?i so?ia sa au optat ?i pentru efectuarea de explor?ri func?ionale cum sunt: audiometrie, ecografie general? ?i special?, EEG, spirometrie sau EKG, iar laboratorul propriu pentru efectuarea analizelor medicale este în m?sur? s? realizeze toate tipurile de analize medicale practicate, în acest moment, în întreaga lume. În acest caz, aparatura medical? este achizi?ionat? de la firma Roche Elve?ia – lider mondial în aparatur? ?i reactivi pentru laboratoare analize medicale, exper?ii din domeniu fiind convin?i de faptul c? Centrul Medical VitalMed Topli?a este unul dintre cele mai moderne din Transilvania, având certificarea de calitate ISO 15189:2007. ?i nu este întâmpl?tor c? un asemenea centru de excelen?? a putut fi deschis în acest loc.
Familia Buiu m?rturise?te c? ideea deschiderii unui centru de consulta?ii ?i tratamente de excelen?? le-a venit atunci când au constatat un adev?r destul de tulbur?tor: în jur de 60% dintre pacien?ii din zona Topli?a alegeau s? se deplaseze la Târgu-Mure? pentru a se trata, iar un alt procent de 20% optau pentru ora?e precum Miercurea Ciuc sau Gheorgheni, astfel c? doar cei ce nu aveau bani suficien?i r?mâneau la Topli?a: “Mi-am dat seama c? serviciile medicale sunt incomplete, iar oamenii sunt trata?i superficial sau r?mân netrata?i” a men?ionat, nu o dat?, dr. Buiu. El a mai subliniat c? tarifele practicate în cadrul centrului s?u pot fi comparate cu cheltuielile pe care pacien?ii le f?ceau cu transportul pân? la Târgu-Mure? sau Miercurea Ciuc.

DSCF4254
În plus, Ambulan?a „VitalMed” ofer? din anul 2012 servicii medicale de consulta?ii de urgen?? la domiciliu, transport medical asistat al pacien?ilor pe teritoriul na?ional ?i interna?ional, transport interspitalicesc pentru pacien?ii interna?i în spitalele publice din zon?, transportul pacien?ilor externa?i din structuri spitalice?ti la domiciliu sau de la domiciliu spre structuri spitalice?ti cu ambulan?e clasificate. Tot din anul 2012, Ambulan?a VitalMed asigur? transportul tuturor pacien?ilor din jude?ul Harghita care sunt dializa?i în cadrul centrelor de dializ? de la Miercurea Ciuc ?i Odorheiu Secuiesc, transport efectuat cu autovehicole moderne conform cerin?elor interna?ionale. Ambulan?a VitalMed este primul ?i singurul servici de ambulan?? privat, autorizat ?i evaluat conform legisla?iei în vigoare, din jude?ul Harghita ?i unul dintre cele mai mari din Transilvania, având dispeceratul de recep?ionare a socicit?rilor tot în Topli?a în cadrul Centrului Medical VitalMed.
Într-o zon? care, pân? de curând, a fost clasificat? ca fiind una marcat? profund de lipsa personalului medical specializat, proiectul dr. Marius Buiu ?i al so?iei Mona, originar? din Topli?a, este o dovad? gr?itoare c?, pentru a face performan??, nu e nevoie decât de oameni cu ini?iativ? ?i cu suflet mare care sunt dispu?i s? dea tot ce este mai bun pentru a-?i ajuta semenii.
Centrul medical de excelen?? care func?ioneaz? la Topli?a te invit? s? realizezi c? „VitalMed” înseamn?, întâi de toate, arta de ?ti s? pre?uie?ti Via?a, trecând cu succes ?i cu fruntea sus Pragul Speran?ei…

Pentru mai multe detalii despre Centrul Medical VitalMed dati click aici
Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies

 


Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>