Theodora Recycling

LOGO TRT2

Reciclarea este ac?iunea de a introduce în circuit unele materiale care deja au suferit o transformare incomplet?, printr-o singur? trecere prin procesul de prelucrare. Acest concept nu este o noutate, întrucât, înc? din cele mai vechi timpuri, din anul 400 î.Hr. mai precis, exist? dovezi de reciclare a cenu?ii, a uneltelor agricole stricate, a obiectelor ceramice ?i altele.

Noutatea îns? o reprezint? faptul c?, de?i am evoluat ca ?i societate, civiliza?ie ?i mentalitate, aceast? no?iune pare s? nu se reg?seasc? în practica de zi cu zi atât a persoanelor, cât ?i a firmelor.
Împotriva acestui paradox lupt? S.C. Theodora Recicling Transport, având drept „arme” ideea de management al de?eurilor, no?iuni legislative ?i metodele de colectare. Aceste unelte, din p?cate, nu pot asigura decât câ?tigarea unei b?t?lii, nu ?i a r?zboiului, pentru c? cel mai puternic dintre alia?i trebuie s? fie un mix între modul de cugetare a întregii colectivit??i ?i con?tientizarea impactului pe care îl avem asupra mediului înconjur?tor care se reflect?, într-un final, asupra noastr?, ca un boomerang.
Dac? vrem ca acest “într-un final” s? fie unul fericit, este nevoie de trezirea min?ii colective ?i de ac?ionarea în consecin??. Cauza ?i efectul suntem noi. Acest lucru este bine ?tiut de c?tre Teodor C?lug?r, “Generalul” care aplic? în str?duin?ele sale necesitatea ?i utilitatea unei astfel de activit??i. În strâns? leg?tur? cu aceasta, ce î?i dore?te el este s?n?tatea. Nu asta vrem cu to?ii? ?i cum altfel putem s-o dobândim ?i s-o conserv?m dac? nu contribuind cu ceva în acest sens? Starea de bine nu vine din neant, ci din interiorul nostru al fiec?ruia, dar ?i din exterior, din mediul pe care noi în?ine îl cre?m. Ar trebui s?-l cre?m, aten?ie, nu îl distrugem. Instrumentul con?tietiz?rii în cazul lui Teodor a fost alegerea fiicei sale, Theodora, de a studia ingineria ?i protec?ia mediului în industrie. Astfel se face c?, din pu?in, ceea ce avea în anul 2011 când a deschis firma, a ajuns ca, în prezent, s? aib? mult, cantitate ce const? într-un numar semnificativ de camioane, utilaje, resurse financiare ?i umane, dar mai ales… libertate. E o condi?ie f?r? de care, din „nimic”, nu se poate face „ceva”.
Acel ceva, pe care fiecare dintre noi vrea s?-l aib?, nu poate fi construit f?r? limpezimea min?ii, dup? cum sf?tuie?te Teodor. Este important, poate chiar cel mai important, s? avem con?tiin?a ?i sufletul curate. Am ad?uga faptul c? e însemnat s? avem ?i spiritul naturii neîntinat. El e o valoare, este o ecovaloare, o expresie a naturii ?i a umanit??ii ce nu trebuie deformat?. Chimistul Antoine-Laurent Lavoisier men?iona c? “în natur? nimic nu se pierde, nimic nu se câ?tig?, totul se transform?”. Omenirea ar trebui s? sus?in? cu t?rie ?i aceea c?, în via??, ceva se pierde, altceva se câ?tig?, iar totul se adapteaz? ac?iunilor noastre.

Sevicii:

• transformarea de?eurilor ?i a resturilor de articole în materie prim? secundar?;

• fabricarea de produse finite noi din materii prime secundare.

Pentru mai multe detalii despre Theodora Recycling dati click aici
Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies

Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>