CONSULTING 4 YOU – Clien?ii mul?umi?i ne recomand? cu pl?cere mai departe

Venit în România pentru a cunoa?te mai bine mediul de afaceri autohton, ulta -cunoscutul magnat american Donald Trump a precizat faptul c?, dac? ar fi s? investeasc? la noi în ?ar?, cu siguran?? ar alege tot domeniul care l-a consacrat ?i l-a îmbog??it deopotriv?: imobiliarele. În prealabil îns?, el a subliniat necesitatea elabor?rii unui studiu am?nun?it de pia?? pentru a se stabili care ar fi segmentul cel mai profitabil: cel reziden?ial sau cel comercial.

Dar ca ?i filosofie de succes în aceast? sfer? atât de provocatoare, Donald Trump s-a referit la convingerea sa potrivit c?reia lucrul cel mai important este s? te concentrezi asupra solu?iilor ?i nu asupra problemelor. Acestora din urm? nu ar trebui s? li se permit? s? intervin? în abilitatea de a fi obiectiv în ceea ce privesc alternativele posibile. În condi?iile în care pui accent pe loialitate, corectitudine, dar mai ales pe capacitatea de a lucra ?i de a înv??a repede – spune Trump – nu ai cum s? nu reu?e?ti în tot ceea ce î?i propui. Am reg?sit aceste principii constructive ?i în sfera de ac?iune a uneia din promi??toarele firme de imobiliare din inima Transilvaniei. „Consulting 4 YOU” reprezint? oglinda fidel? a unei munci, plin? de abnega?ie ?i pasiune, depus? de c?tre una din cele mai tinere membre ale Asocia?iei Femeilor de Afaceri din Cluj.

consulting4you

N?scut? chiar în Topli?a, D-na Rodica Pop a în?eles rapid c? publicitatea cea mai eficient? este cea a lucrului bine f?cut, precum ?i adev?rul c? simpla intermediere de cereri ?i oferte imobiliare nu va putea împlini a?tept?rile clien?ilor s?i. Prezen?a firmei pe pia?a imobiliar? clujean? dateaz? din anul 2006, ulterior ea extinzându-?i activitatea ?i pe plan na?ional. Afacerea D-nei Rodica Pop s-a adaptat, permanent, la varia?iile pie?ei imobiliare, fiind, astfel, capabil? s? vin? în întâmpinarea partenerilor de business cu oferte competitive, ?inând cont, întotdeauna, de nevoile ?i dorin?ele consumatorilor.

Din atare motiv, viziunea sa se bazeaz? pe convingerea c? este mai mult decât necesar s? ofere tuturor celor interesa?i de serviciile sale un pachet complet de solu?ii adaptate la tendin?ele pie?ei prin sistemul de vânzare direct de la proprietar. Experien?a dobândit? în timp în sfera tranzac?iilor imobiliare privind vânzarea/închirierea de spa?ii comerciale, birouri, ansambluri reziden?iale ?i terenuri a f?cut ca portofoliul de afaceri al firmei s? devin? tot mai cuprinz?tor, incluzând clien?i importan?i ?i fideli, dar ?i parteneri de încredere.

Inspirat? de modelul implementat cu succes peste Ocean de c?tre „Regele Imobliarelor”, D-na Rodica Pop a decis, la rândul ei, s? se concentreze, întâi de toate, asupra acelor solu?ii care i-au ?i deschis cele mai frumoase perspective. În acest context a ales s? î?i personalizeze „o re?et?” proprie pentru reu?it? deplin? în afaceri. A?a cum ?i ei îi place s? spun?: „Cheia succesului în tot ceea ce întreprindem este capacitatea de a-i consilia pe al?ii în modul cel mai eficient posibil. Imaginea este ceea ce cred oamenii c? suntem. Integritatea este ceea ce suntem cu adev?rat. Imaginea promite mult, dar produce pu?in. Integritatea, în schimb, nu dezam?ge?te niciodat?. Cât? vreme o persoan? sper? la o perspectiv? frumoas? pentru viitor, cu siguran?? c? va avea nevoie ?i de un loc pe m?sur? unde s? prind? r?d?cini puternice. Iar nou? ne place s?-i fim al?turi în alegerea pe care o va face în acest sens.”

rodica-pop

Consulting 4 YOU” înseamn? a?adar, întâi de toate, Profesionalism, Încredere, Pasiune ?i, mai ales, Integritate. Acea integritate care cl?de?te fiec?ruia încrederea mult dorit? în noi ?i în cei de lâng? noi. Este ?i cazul clien?ilor mul?umi?i atât de Omul Rodica Pop, cât ?i de afacerea sa… ?i e firesc s? fie a?a. Într-o lume a concuren?ei acerbe, o persoan? inimoas? ?i mereu corect? prin felul ei de a fi nu are cum s? nu te inspire s? investe?ti cu încredere… în ea ?i în ideile pe care le promoveaz? cu entuziasm. Mai ales atunci când d?ruirea ?i eforturile unui Om competent sunt oferite cu generozitate only…4 you…

Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies


Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>