PAVIMAT GRUP

SC PAVIMAT GRUP s-a înfiin?at în anul 2007, la ini?iativa unui manager cu experien??, dar ?i a unor tineri pasiona?i, având o experien?? interna?ional? de peste 10 ani în executarea pardoselilor din beton, atât industrial, cât ?i decorativ. Oferta firmei se diferen?iaz? pe pia?? prin aceea c? ea personalizeaz? solu?iile în execu?ia de pardoseli, în func?ie de cerin?ele ?i dorin?ele fiec?rui client în parte. În general sunt propuse solu?ii complete de pardoseli (consultan??, design, materiale, execu?ie, între?inere) tuturor celor care î?i doresc pardoseli durabile ?i aspectuoase de înalt? calitate. Se mai promoveaz? pe pia?? ?i sistemele de beton decorativ amprentat cu execu?ie atât pe suprafe?ele orizontale, cât ?i verticale, respectiv betonul dezactivat (piatra sp?lat?).

pavimat-2

Firma prezint? o dotare tehnic? complet? cu utilaje ?i tehnologii noi, precum ?i materiale selec?ionate direct de la produc?tori, la nivelul standardelor interna?ionale actuale, realitate care îi ajut? pe ace?ti antreprenori s? fie partenerul de încredere pentru lucr?ri de calitate în domeniul pardoselilor ?i nu numai. La ei se pune accent ?i pe pardoselile industriale elicopterizate cu strat de uzur? din cuar?, într-o gam? variat? de culori, precum ?i pardoseli din beton pieptanat pentru drumuri ?i rampe de acces.

pavimat-1

Având în vedere noile norme ?i standarde privind finisajul pardoselilor, SC PAVIMAT GRUP pune la dispozi?ia clien?ilor s?i pachete complete de execu?ie care s? cuprind? atât turnarea betonului ?i a ?apelor, cât ?i acoperirea lor cu diferite sisteme epoxidice sau poliuretanice în func?ie de cerin?e. În realizarea pardoselilor epoxidice ?i poliuretanice, compania se bazeaz? pe experien?a produc?torilor consacra?i cu care între?ine o rela?ie de parteneriat în vederea satisfacerii celor mai exigente cereri în acest domeniu. Datorit? climei ?i a diferen?elor mari de temperatur? din ?ar?, speciali?tii de aici au observat multe probleme de infiltra?ii ?i umezeal? la nivelul funda?iilor, a zidurilor de sprijin ?i a teraselor.

În aceste condi?ii, ei vin în întâmpinarea tuturor problemelor cu produse inovatoare de impermeabilizare a betoanelor cu aditivi de cristalizare a betonului, nefiind nevoie, astfel, de alt? hidroizola?ie. Betonul torcretat (proiectat) este solu?ia pe care ei o propun în definitivarea lucr?rilor de consolidare ?i execu?ie a zidurilor de sprijin, precum ?i în realizarea celor mai rezistente piscine. Specializarea dobândit? în timp în domeniul pardoselilor ofer? fiec?rui client garan?ia competen?ei ?i a calit??ii. În atare situa?ie, firma ofer?, cu cea mai mare mândrie, urm?toarele servicii de excelent? calitate: Pardoseli industriale: beton elicopterizat, beton piept?nat, rampe de acces ?i ?ape de egalizare; Pavaje ?i pardoseli decorative: pavaje din dale, beton amprentat, beton dezactivat (piatr? sp?lat?), beton polimer amprentat vertical, beton decorativ acidat, beton super ?lefuit ?i mozaic; Pardoseli epoxidice ?i pardoseli poliuretanice; Beton torcretat (proiectat) pentru piscine sau consolid?ri ziduri; Impermeabiliz?ri ?i hidroizola?ii speciale; Lucr?ri de construc?ii adiacente: tencuieli mecanizate, finisaje interioare, termosisteme, tencuieli decorative, tâmpl?rie PVC, construc?ii hale la cheie, recondi?ionare de cl?diri ?i hale, drenaje ?i canaliz?ri, excava?ii ?i teras?ri.

Serviciile firmei se aplic? în toat? ?ara, fiind vorba, în acest caz, despre o companie care mai ofer? mult? seriozitate ?i bun gust deopotriv?. Datorit? parteneriatelor speciale pe care le între?ine cu firmele distribuitoare de produse de construc?ii, compania este în m?sur? s? prezinte colaboratorilor s?i ?i un pre? corect al lucr?rilor efectuate. Cu alte cuvinte, o firm? serioas? pentru parteneri de afaceri pe m?sur?…

Pentru mai multe detalii despre PAVIMAT GRUP dati click aici

Articol revista TopLog, 9 mai 2013, Local Business Strategies


Notice: Use of undefined constant rand - assumed 'rand' in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-content\themes\great-backup\single.php on line 43

Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1! "caller_get_posts" is deprecated. Use "ignore_sticky_posts" instead. in C:\Inetpub\vhosts\consulting4you.ro\httpdocs\blog\wp-includes\functions.php on line 2925

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>